Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
11.06.2018  

Ministrica Katič na junijskem obrambnem minsiterialu

Generalni sekretar Nata Stoltenberg je ministre uvodoma seznanil s potekom priprav na julijski Vrh in poročal o dosežkih pri zagotavljanju enakomernejše delitve bremen v zavezništvu. V okviru razprave o zavezniški odvračalni in obrambni drži so ministri pregledali napredek ter v luči nadaljnje krepitve sprejeli vrsto pomembnih odločitev, s katerimi se zavezništvo pomika v zadnjo fazo dolgoročnega prilagajanja.

 

Ministrica Katič je podprla pobudo za povečanje nabora sil v visoki pripravljenosti ter predlog mirnodobne sestave Natove poveljniške strukture in lokacijo dveh novih poveljstev, obenem pa poudarila izjemno sporočilno vrednost vseh danes sprejetih odločitev.

 

Dan so sklenili z delovno večerjo, ki je potekala v znamenju ocene napredka, doseženega na področju projiciranja stabilnosti in boja proti terorizmu. Ministri so podali tudi dodatne usmeritve za načrtovanje Natove nebojne misije za usposabljanje v Iraku, ki bo uradno vzpostavljena z odločitvijo predsednikov držav in vlad julija letos.

 

Naslednji dan so ministri, skupaj z visoko predstavnico EU in podpredsednico Evropske komisije Frederico Mogherini ter obrambnima ministroma Finske in Švedske, pregledali napredek na področju sodelovanja med Natom in EU ter razpravljali o nadaljnji komplementarnosti prizadevanj obeh organizacij na področju obrambe. Podali so tudi usmeritve za pripravo skupne deklaracije, ki bo podpisana na julijskem Vrhu Nata.

 

Srečanje se je zaključilo v formatu misije Odločna podpora, v okviru katerega so ministri razpravljali o nadaljnji podpori mednarodne skupnosti v obliki finančnih prispevkov v skrbniški sklad Afganistanske nacionalne vojske ter prihodnji ravni sil.

 

Ob robu srečanja se je ministrica Katič udeležila tudi zasedanja skupine držav, ki sodelujejo v Konceptu vodilnih držav (Framework Nation Concept - FNC) pod vodstvom Nemčije ter podpisala pismo o pristopu Slovenije v omenjeno pobudo. Na ta način bo Slovenija dodatno podpirala izgradnjo ciljev zmogljivosti in okrepila že obstoječe dobro sodelovanje z Nemčijo.

 

V okviru multilateralnega srečanja obrambnih ministrov držav, ki sodelujemo v kanadsko vodeni bataljonski bojni skupini (eFP) v Latviji so ministri v skupini prvič pozdravili tudi Črno Goro, ki bo od decembra letos v eFP sodelovala z izvidniškim oddelkom, integriranim v 4. Slovenski kontingent.

 

Po koncu ministeriala je na podlagi ameriške pobude potekalo tudi ločeno srečanje držav, ki sodelujemo v Globalni koaliciji za boj proti ISIL-u. Ministri so razpravljali o napredku koalicije na področju boja proti ISIL ter predstavitvi prihodnjih prioritetnih aktivnostih koalicije. Ministri so ob koncu zasedanja sprejeli tudi skupno ministrsko izjavo.