Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
05.06.2013  

Obrambni ministri o Natu po letu 2014

Bruselj, 4. in 5. junij 2013 – Obrambni minister Roman Jakič se je v Bruslju prvič udeležil  formalnega zasedanja ministrov za obrambo Nata. Prvi dan zasedanja so ministri potrdili cilje zmogljivosti Nata do leta 2019, opravili razpravo o kibernetski obrambi ter strateško razpravo o posledicah rezov v obrambne izdatke za zavezniške zmogljivosti. Drugi dan zasedanja so se obrambni ministri Nata sestali z gruzijskim kolegom. Zasedanje se je zaključilo s sestankom v formatu ISAF.

Prvo delovno zasedanje je bilo namenjeno razvoju Natovih zmogljivosti in potrditvi ciljev zmogljivosti Nata za naslednje srednjeročno obdobje do leta 2019. Razprava je bila osredotočena na področja zmogljivostnih primanjkljajev in predloge, kako jih premostiti. Na zasedanju je sodeloval tudi namestnik generalnega sekretarja Evropske zunanje službe, Maciej Popowski, ki je poročal o prizadevanjih EU na tem področju.

Obrambni ministri so pozdravili odločitev, da se v Libijo napoti skupina strokovnjakov, ki bo pripravila poročilo, kako lahko Nato najbolje odgovori na zaprosilo libijskih oblasti glede razvoja njihovih varnostnih sil.

Na drugi seji, ki je bila posvečena kibernetski obrambi, so ministri pozdravili dosežen napredek pri ukrepih za varovanje Natovih omrežij. Dogovorjeno je, da se do naslednjega zasedanja opravi razprava o možnih ukrepih nudenja pomoči zaveznicam v primerih kibernetskih napadov. Razprava je tekla tudi o vprašanjih odgovornosti vsake članice za varovanje nacionalnih informacijskih omrežij.

Na delovni večerji so ministri opravili strateško razpravo o posledicah rezov v obrambne izdatke za zavezniške zmogljivosti ter s tem tudi političnih implikacijah za Nato za obdobje po letu 2014.

Drugi dan se je pričel z zasedanjem v formatu Nato-Gruzija. Gruzijski kolega Alasani je poročal o napredku pri uresničevanju obrambnih reform in predstavil namere glede prispevkov v misijo v Afganistanu po letu 2014.

Zasedanje obrambnih ministrov se je zaključilo v formatu ISAF. Razprava je bila osredotočena na potek prenosa zagotavljanja varnosti na Afganistanske varnostne sile ter na priprave na novo Natovo operacijo za usposabljanje, svetovanje in pomoč Afganistanu po letu 2014. Na zasedanju so sodelovali tudi Afganistanski obrambni minister Bismellah Mohammadi, Izvršni generalni sekretar Evropske zunanje službe Pierre Vimont in posebni predstavnik generalnega sekretarja OZN Jan Kubis.