Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
23.04.2013  

Minister Erjavec na neformalnem zasedanju ministrov za zunanje zadeve NATO

Bruselj, 23. april 2013 – Na sedežu zveze NATO so se na neformalnem ministrskem zasedanju sestali ministri za zunanje zadeve Zavezništva, med njimi je tudi slovenski minister Karl Erjavec. Enodnevno zasedanje se je začelo z zasedanjem Severnoatlantskega sveta, na katerem so ministri razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki ter o posledicah nestabilnosti regije na partnerske odnose Zavezništva, s poudarkom na Siriji.

Minister Erjavec je v svojem nastopu poudaril, da je za stabilizacijo razmer na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki ključnega pomena dobro sodelovanje vseh držav regije, varnost in stabilnost posameznih držav pa sta neločljivo povezani s stabilnostjo celotne regije. Pomembno je, da Zavezništvo posreduje jasen signal o podpori prizadevanjem prebivalstva v regiji za demokratično družbo, ki bo temeljila na vladavini prava in človekovih pravicah. Glede reševanje krize v Siriji Slovenija poudarja primarno vlogo OZN ter drugih mednarodnih in regionalnih organizacij. Morebitni preliv konflikta na sosednje države bi imel posledice tako za Zavezništvo, kot tudi za širšo regijo in svetovni mir, zato moramo pozorno spremljati situacijo na terenu, je povedal minister Erjavec.

 
Uradni portret ministrov za zunanje zadeve zveze NATO (Foto: NATO)

Na zasedanju Sveta NATO-Rusija, na katerem so ministri razpravljali predvsem o oblikah sodelovanja med zvezo NATO in Rusijo v Afganistanu po letu 2014, je minister Erjavec pozdravil napore, ki jih Rusija vlaga v stabilnost Afganistana tako bilateralno kot prek regionalnih pobud, še posebej na področju boja proti trgovini z drogami, kamor že vrsto let prispeva tudi Slovenija. Reden politični dialog in praktično sodelovanje po naši oceni krepi naše vzajemno zaupanje in spoštovanje ter pomaga k predvidljivosti v naših odnosih ter pomembno prispeva k varnosti in stabilnosti v evro-atlantskem prostoru.


Minister Erjavec z zunanjima ministroma Romunije Corlateanom in Slovaške Lajčakom (Foto: NATO)

Na delovnem kosilu na temo Afganistana so se ministri osredotočili na širšo, strateško vizijo o zvezi NATO in Afganistanu po letu 2014.

Na zasedanju v formatu držav, ki prispevajo v operacijo ISAF in ob prisotnosti predstavnikov OZN, EU, partnerskih držav ter Afganistana, pa se je ministrska razprava osredotočila na financiranje, vzdrževanje afganistanskih varnostih sil in nadgradnjo Skrbniškega sklada ANA.


Minister Erjavec s slovaškim zunanjim ministrom Lajčakom (Foto: NATO)

Kot naš prispevek k poglabljanju odnosov NATO-Rusija vidimo gostiteljstvo srečanja Politično svetovalne skupine Sveta NATO-Rusija (NRC-PAG) v mesecu maju. Tudi sicer bo mesec maj intenziven z vidika odnosov Slovenije z Rusko federacijo, saj 3. maja na delovni obisk v Ljubljano prihaja minister za zunanje zadeve Sergej Lavrov.