Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
26.04.2010  

Neformalno zasedanje zunanjih ministrov Nata v Talinu

Talin, 22. in 23. april 2010 - Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar se je v Talinu udeležil dvodnevnega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov držav članic Nata.  Ministri so razpravljali na teme partnerstev in politike odprtih vrat, novega Strateškega koncepta Nata, reforme Nata, pregleda dela Zavezništva na področju raketne obrambe in jedrske politike, odnosov Nata z Rusijo ter zavezniške operacije v Afganistanu.


Uradni portet zunanjih ministrov na Natovem zasedanju v Talinu (Foto: Nato).

Ministri so na zasedanju sprejeli formalno odločitev o povabilu Bosne in Hercegovine v Akcijski načrt za članstvo (ANČ), ki ga bo BIH lahko pričela izvajati, ko bo rešila odprta vprašanja v zvezi z vojaškimi nepremičninami. Minister Žbogar je na zasedanju poudaril, da je BIH v preteklih mesecih naredila znaten napredek na področju izvajanja konkretnih reformnih procesov v državi, sprejela odločitev o napotitvi dodatnih vojakov v Afganistan ter o uničenju pretežnega dela odvečnega vojaškega premičnega premoženja. Minister Žbogar je pozdravil odločitev Zavezništva, ki bo imela pozitiven učinek na stabilnost BIH in širše regije.

Glede jedrske politike so se ministri strinjali, da gre za vprašanje, ki ga je potrebno upoštevati pri oblikovanju Natovega novega Strateškega koncepta. Pomembno je, da Zavezništvo še naprej zagotavlja varnost svojih članic, pri tem pa ohranja jedrske zmogljivosti na najnižji za to potrebni ravni.


Glede odnosov Nata z Rusijo so ministri poudarili pomen krepitve političnega dialoga in praktičnega sodelovanja. Znotraj Zavezništva sicer obstajajo določene razlike v odnosih med Natom in Rusijo, ki  pa  ne smejo predstavljati nepremostljive ovire pri urejanju odprtih varnostnih vprašanj v evro-atlantskem prostoru. Minister Žbogar je v svojem nastopu poudaril nujnost oblikovanja resničnega in pozitivnega strateškega partnerstva med Natom in Rusijo, temelječega na zaupanju in vzajemnem spoštovanju.
 
Osrednja tema sestanka o Afganistanu, ki je potekal v formatu vseh 46 držav, ki prispevajo sile v operacijo ISAF, je bil proces prevzemanja odgovornosti za varnost s strani afganistanskih varnostnih sil. Cilj je, da se s procesom t. i. tranzicije začne do vrha Nata v Lizboni. Pri tem je bilo poudarjeno, da tranzicija ni sinonim za umik Nata/ISAF, temveč za proces, v katerem afganistanske varnostne sile postopno prevzemajo vodilno vlogo, vloga ISAF pa postaja vse bolj podporna. Ključnega pomena za to je nadaljnja pomoč držav pri izgradnji ustrezno usposobljenih in opremljenih afganistanskih varnostnih sil. Ministri so izpostavili tudi pomen medsebojne povezanosti varnosti, ekonomskega razvoja in učinkovitega delovanja državnih institucij.