Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
24.02.2010  

Četrti seminar za pripravo novega Strateškega koncepta Nata

Washington DC, 23. februar 2010 – V Washingtonu, DC je potekal zadnji iz serije štirih seminarjev za pripravo novega Strateškega koncepta Nata (NSK) pod naslovom »Transformacija: strukture, sile in zmogljivosti«.

Osrednji govorci na zadnjem seminarju, ki ga je vodila dr. Madeleine Albright, predsedujoča skupini strokovnjakov za pripravo NSK (GoE), so bili GS Nata Anders Fogh Rasmussen, državna sekretarka ZDA Hillary Rodham Clinton in državni sekretar ZDA Robert Gates.

 
Dr. Madeline Albright, predsedujoča GoE, DS ZDA Robert Gates in SG Nata Anders Fogh Rasmussen (Foto: Nato).

Glavni poudarek seminarja je bil na potrebi po transformaciji. Razprava je bila posvečena vprašanju uporabnosti sil, predvsem premostljivosti in vzdržnosti, razvoju zmogljivosti, pregledu procesa obrambnega načrtovanja, reformi sedeža Nata, racionalizaciji mirodobne strukture vojaških poveljstev, izboljšanju informacijske prednosti in kibernetski obrambi. Na seminarju je bilo poudarjeno, da je cilj transformacije izboljšati delovne metode Nata in se tako pripraviti za prihodnost. Z izboljševanjem obstoječih in iskanjem novih metod bo Nato pripravljen na soočanje s sodobnimi varnostnimi izzivi kot so na primer terorizem, proliferacija, WMD, kibernetsko ogrožanje, klimatske spremembe, ipd. Predvsem pa je potrebno doseči čim večjo učinkovitost z omejenimi sredstvi v času finančnih in proračunskih omejitev. V ta namen bo Nato moral spremeniti tri osnovne elemente svojega delovanja, in sicer način svojega tradicionalnega delovanja, način naslavljanja novih groženj in svojo strukturo ter organizacijo. Poseben poudarek srečanja je bil tudi na pomenu petega člena Washingtonske pogodbe za prihodnost Zavezništva.

S četrtim seminarjem se je zaključila prva faza oblikovanja Novega strateškega koncepta Nata (»Reflection phase«). Sledila bo druga faza (»Consultation phase«), v okviru katere bodo člani GoE obiskali prestolnice članic Nata z namenom razprave z vladami in parlamentarnimi odbori o njihovih ugotovitvah in predlogih. Najkasneje do konca aprila 2010 naj bi GoE z analizami in priporočili seznanila GS Nata, ki bo na osnovi slednjih pripravil poročilo o elementih novega Strateškega koncepta in ga posredoval v mnenje zaveznicam. Predvidoma še pred poletjem 2010 naj bi GS Nata na ta način pridobil politične smernice za oblikovanje novega koncepta. Konec poletja 2010 bo GS Nata pripravil svoj osnutek koncepta, ki ga bodo nato obravnavali predstavniki zaveznic na zasedanjih Severnoatlantskega sveta (Drafting and final negotiation phase«). Usklajeno besedilo bo GS Nata predstavil na vrhu Nata novembra 2010 na Portugalskem. Po sprejemu/potrditvi dokumenta s strani predsednikov držav in/ali vlad bo besedilo uradno postalo nov veljavni Strateški koncept Nata.

 Več o četrtem NSK v Washingtonu DC si lahko preberete na spletni strani Nata.

O prvem seminarju NSK v Luksemburgu si lahko preberte tukaj.

O drugem seminarju NSK na Brdu si lahko preberete tukaj.

O tretjem seminarju NSK v Oslu si lahko preberte tukaj.

Če želite, lahko sodelujete s svojimi prispevki na inteaktivnih spletnih straneh NSK.