Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
08.02.2010  

Neformalno srečanje obrambnih ministrov držav članic Nata v Istanbulu

Istanbul, 4. in 5. februarja 2010 – V četrtek in petek je potekalo redno pomladansko neformalno srečanje obrambnih ministrov držav članic Nata, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič.

Neformalno srečanje se je začelo z uvodnim zasedanjem v okviru delovne večerje, ki je bilo usmerjeno v razpravo o virih in obrambni transformaciji. Obrambni ministri so v razpravi spregovorili o pomenu in vlogi transformacije za učinkovito soočanje Zavezništva z aktualnimi in prihodnjimi nalogami, ob upoštevanju omejenih virov, ter o krepitvi politične zavezanosti ključnim transformacijskim izzivom. V začetku leta 2010 je bil izdelan tudi osnutek dokumenta s predlogi strateškega pristopa do obrambne transformacije, ki bo predstavljal podlago za razpravo v obdobju priprave novega Strateškega koncepta Nata do konca leta 2010 ter kasneje oblikovanja novih Celostnih političnih usmeritev v letu 2011.


Skupinski portert (Foto: NATO)

Ministri so dosegli dogovor o paketu ukrepov za uravnoteženost Natovega vojaškega proračuna ter odločili o zagotovitvi zadostnih sredstev za zavezniške operacije in misije ter pomembne strateške investicije. Ministri so izrazili tudi zavezanost zagotovitvi dodatnih virov v proračun za letošnje leto, modernizaciji priprave proračuna in identifikaciji prihrankov, kjer je to mogoče. Slovenija podpira uravnoteženo zagotavljanje strateških in premestljivih zmogljivosti, ki so pomembne tako za temeljno nalogo Zavezništva (kolektivno obrambo) kot tudi za uspešno delovanje v mednarodnih operacijah in misijah v okviru kriznega upravljanja. Ob tej predpostavki Slovenija podpira razpravo o povečanju Natovega proračuna za varnostne investicije.

Drugi dan zasedanja se je razprava nadaljevala na temo zavezniških operacij s poudarkom na operacijah KFOR in ISAF. Ministri so se seznanili s trenutno situacijo v operaciji KFOR na Kosovu, s potekom procesa zmanjševanja sil KFOR ter prehoda v prvo fazo zmanjšane navzočnosti, ki je bila zaključena konec januarja 2010. Razpravljali so tudi o nadaljnjih korakih v okviru zmanjšane navzočnosti, pri čemer so poudarili, da bodo postopne prilagoditve predmet skrbnega pregleda s strani Severnoatlantskega sveta (NAC), prehod v naslednje faze pa bo tudi v prihodnje potekal ob stalnem posvetovanju z mednarodno skupnostjo in institucijami na Kosovu.

V drugem delu zasedanja na temo zavezniške operacije ISAF v Afganistanu je bila razprava posvečena pregledu glavnih prioritet operacije ISAF za leto 2010. Ob prisotnosti afganistanskega obrambnega ministra A. R. Wardaka, notranjega ministra M. H. Atmarja in posebnega predstavnika OZN za Afganistana K. Eide, je zasedanje potekalo v formatu vseh 43 držav, ki prispevajo sile v operacijo ISAF. Razprava je potekala tudi v kontekstu rezultatov mednarodne konference o Afganistanu, ki je 28. januarja 2010 potekala v Londonu. Osrednja tema razprave je bil postopen prenos odgovornosti za zagotavljanje varnosti v Afganistanu na afganistanske institucije ter pomen zagotovitve pomoči za izgradnjo afganistanskih varnostnih sil. Izpostavljena je bila tudi nujnost boljše koordinacije civilnih prizadevanj za stabilizacijo in obnovo Afganistana.