Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
16.11.2009  

Drugi seminar za pripravo novega Strateškega koncepta Nata

Brdo pri Kranju, 13. novembra 2009 – Slovenija je v sodelovanju z britanskim inštitutom RUSI (Royal United Services Institute) v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju gostila drugega iz serije štirih seminarjev za pripravo novega Strateškega koncepta Nata (NSK) z naslovom »NATO's Engagement in an Era of Globalization«, katerega vodilna tema so bile Natove operacije. Seminarja so se udeležili visoki civilni in vojaški strokovnjaki, predstavniki držav članic Nata ter predstavniki Zavezništva z generalnim sekretarjem Nata Andersom Foghom Rasmussenom in nekdanjo ameriško državno sekretarko, predsedujočo skupini strokovnjakov za pripravo NSK (GoE), dr. Madeleine Albright na čelu.


Generalni sekretar Nata Anders Fogh Rasmussen, predsedujoča skupini strokovnjakov dr. Madeleine Albright in zunanji minister RS Samuel Žbogar med 2. seminarjem NSK.

Uvodoma so udeležence nagovorili minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar, generalni sekretar Nata Anders Fogh Rasmussen in dr. Madeleine Albright, predsedujoča skupini strokovnjakov.

Minister Žbogar je poudaril, da je Nato v preteklosti odigral pomembno vlogo v mednarodni skupnosti, vloga v prihodnosti pa bo odvisna od njegovih zmožnosti prilagajanja novemu varnostnemu okolju in odgovarjanja na nove varnostne izzive. Oblikovanje novega strateškega koncepta je zato ključno za definiranje vloge Nata v globalnem svetu in pri iskanju učinkovitih odgovorov na asimetrične grožnje, kot so terorizem, širjenje orožij za množično uničevanje, kibernetska kriminaliteta, piratstvo in druge.

Generalni sekretar Nata Rasmussen je izpostavil, da so načrtovanje, povezava med varnostjo in razvojem ter partnerstva ključna področja, ki jih je potrebno izboljšati. Dr. Madeleine Albright, predsedujoča skupini strokovnjakov, pa je izpostavila potrebo po tem, da se Zavezništvo pripravi, da bo »služilo kot predvidljivo sredstvo za odgovor na nepredvidljive grožnje«. Skupaj lahko dosežemo, da bo naše Zavezništvo močno in prilagodljivo, združeno in zanesljivo; Zavezništvo, ki je sposobno pravočasno sprejeti in implementirati zahtevne odločitve.

Seminar je bil sicer razdeljen v štiri panele, na katerih so strokovnjaki razpravljali o izkušnjah iz Natovih operacij, o soočanju Zavezništva z razvijajočimi se vplivi na prihodnjo strategijo, o angažmaju Zavezništva in grožnjah ter celostnem pristopu in možnostih za njegovo izboljšavo.

Razprava se je osredotočila na vprašanje, v kolikšni meri lahko pri načrtovanju prihodnjih aktivnosti Nata gradimo na izkušnjah iz preteklosti in kaj je potrebno za to, da se bo Zavezništvo sposobno uspešno odzvati na razvijajoče se grožnje in izzive. Precejšnja pozornost je bila namenjena tudi sodelovanju s partnerskimi državami Nata (s posebnim poudarkom na državah Mediteranskega dialoga) ter v okviru celostnega pristopa tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami, s posebnim poudarkom na OZN in EU.  

V zaključnem nagovoru je dr. Madeleine Albright poudarila, da je, ko je govora o preteklih izkušnjah, nujno ugotoviti kaj smo se iz tega naučili in kje to lahko uporabimo, sicer je vrednost izkušnje izgubljena. Ministrica za obrambo dr. Jelušičeva pa je dejala, da je oblikovanje NSK izjemnega pomena za države, ki so članice postale po letu 1999, saj v procesu sodelujejo prvič. NSK mora ponuditi jasno vizijo o strateških usmeritvah, partnerstvih, zmogljivostih in virih. Potrebno je najti ravnovesje med "out of area" operacijami in domačo varnostjo, izhajajoč iz ocene grožnje, zmogljivosti in virov. Poudarila je še, da je Natova prisotnost na Balkanu še vedno potrebna.

Naslednji seminar bo sredi januarja 2010 na temo partnerstev potekal v Oslu na Norveškem.

Več o drugem NSK na Brdu si lahko preberete na spletni strani Nata, spletnih strani Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za obrambo.  

Govore si lahko preberte na spodnjih linkih:

Uvodni nagovor ministra Žbogarja na seminarju "NATO's Engagement in an Era of Globalization", 13.11.2009, Brdo pri Kranju

Nagovor dr. Madeleine Albright, predsedujoče skupini strokovnjakov, na  seminarju "NATO's Engagement in an Era of Globalization", 13.11.2009, Brdo pri Kranju

Nagovor GS Nata Anders Fogh Rasmussen na seminarju "NATO's Engagement in an Era of Globalization", 13.11.2009, Brdo pri Kranju

Skelpni govor dr. Madeleine Albright, predsedujoče skupini strokovnjakov, na seminarju "NATO's Engagement in an Era of Globalization", 13.11.2009, Brdo pri Kranju

Sklepni govor dr. Ljubice Jelušič, Ministrice za obrambo RS, na seminarju "NATO's Engagement in an Era of Globalization", 13.11.2009, Brdo pri Kranju

Izjava dr. Madelein Albright, predsedujoče skupini strokovnjakov, na tiskovni konferenci ob zaključku seminarja

Audio in video posnetke izjav si lahko ogledate na straneh Ministrstva za obrambo RS.  

Če želite, lahko tudi sodelujete s svojimi prispevki na interaktivnih spletnih straneh NSK.

Fotogalerija