Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
17.02.2017  

Ministrica za obrambo Andreja Katič na zasedanju obrambnih ministrov NATO

Bruselj, 15. in 16. februar – Zasedanje obrambnih ministrov NATO, ki se ga je udeležila ministrica za obrambo Andreja Katič, je bilo namenjeno pregledu obrambne in odvračalne drže zavezništva ter potrditvi močne čezatlantske vezi po nastopu nove ameriške administracije.

 

Ministrica Katič je na zasedanju poudarila, da Slovenija ostaja zavezana prevzemanju sorazmernega deleža bremena, kar se odraža tudi v 12 odstotnem povečanju obrambnih izdatkov v letu 2016 v primerjavi z 2015. Predstavila je tudi vladno odločitev, da se bodo obrambni izdatki letno povečevali za 20 do 30 milijonov EUR, kar predstavlja 5-8 odstotno letno rast izdatkov, s čimer Slovenija sledi Valižanski zavezi o postopni rasti obrambnih izdatkov. Glede na dinamične spremembe v mednarodnem okolju pa je ministrica pozvala tudi k enakovredni obravnavi vseh varnostih izzivov, tako z vzhoda kot z juga, vključno z zmožnostjo odziva na množične migrantske tokove.

 

Ministri so na zasedanju potrdili odločitev za vzpostavitev regionalnega središča za jug v Natovem združenem poveljstvu sil v Neaplju, odgovor zavezništva na grožnje z južnega krila, s čimer zavezništvo potrjuje 360 stopinjski pristop k varnosti, tako glede izvora, kot narave groženj. V tej luči so ministri razpravljali tudi o boju zoper terorizem in podali usmeritve glede okrepitve naporov Nata na tem področju. Ministrica Katič je posebej poudarila pomen stabilnosti Zahodnega Balkana in nadaljevanje evro-atlantskih integracij držav v regiji.

 

Ob robu zasedanja se je ministrica na povabilo Kanade srečala z ministri zaveznic, ki sodelujejo v kanadskem bataljonu okrepljene prednje prisotnosti v Latviji, s katerimi so govorili predvsem o skupnih načrtih v okviru okrepljene prisotnosti in se seznanili s potekom priprav. Slovenija je namreč potrdila sodelovanje v okrepljeni prednji prisotnosti z do 50 vojaki Slovenske vojske, s katerim se najbolj izpostavljenim zaveznicam, ki se na vzhodnem krilu Nato počutijo najbolj ogrožene, v skladu s solidarnostim načelom »28 za 28«, dajejo dodatna varnostna zagotovila ter hkrati krepi širšo odvračalo in obrambno držo Nato. Slovenija s tem bistveno, za skoraj 20 odstotkov, povečuje sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter prevzema ustrezen in sorazmeren delež bremena skupnih prizadevanj.

 

V okviru zasedanja Komisije Nato - Gruzija so se ministri prvič sestali z novim gruzijskim ministrom za obrambo. Ob robu ministeriala je po koncu srečanja na ameriško povabilo potekalo tudi ločeno srečanje držav, ki sodelujejo v Globalni koaliciji za boj proti ISIL-u.