Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
28.10.2016  

Oktobrsko zasedanje obrambnih ministrov zavezništva

Bruselj, 26. in 27. oktober – Zasedanje obrambnih ministrov NATO je bilo namenjeno pregledu napredka pri implementaciji okrepljene odvračalne in obrambne drže, potrjene na vrhu NATO v Varšavi. Zasedanja se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak.

 

Razprava ministrov je pokazala, da zavezništvo sledi v Varšavi zastavljenim načrtom dolgoročnega prilagajanja na spremenjeno varnostno okolje s ciljem ohranjanja sposobnosti odzivanja na katero koli grožnjo s katere koli smeri. Osrednji del razprave je bil sicer namenjen pregledu napredka pri vzpostavljanju okrepljene prednje prisotnosti v treh baltskih državah in na Poljskem.

 

Slovenija je že v Varšavi izrazila načelno pripravljenost za sodelovanje z enoto Slovenske vojske v večnacionalni bataljonski bojni skupini, ki bo pod vodstvom vodilne države Kanade delovala v Latviji. Na podlagi posvetovanj s Kanado in ostalimi sodelujočimi zaveznicami ter upoštevajoč razpoložljive vire in druge mednarodne obveznosti Slovenske vojske je tako od maja 2017 dalje predvideno sodelovanje skupno do petdesetih pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo v sklopu mirnodobnih aktivnosti okrepljene prednje prisotnosti sodelovali pri izvajanju vaj in usposabljanj ter vzdrževali pripravljenost v podporo celoviti in okrepljeni odvračalni in obrambni drži zavezništva. Dokončna odločitev o sodelovanju Slovenske vojske v okviru okrepljene prednje prisotnosti še ni bila sprejeta. Sprejela jo bo Vlada Republike Slovenije.

 

Strateški poveljnik za Evropo (SACEUR) je ministre seznanil s podrobnostmi ruskih vojaških aktivnostih na vzhodnih mejah zavezništva, odzivi zaveznic pa nakazali strinjanje, da je potrebno nadaljevati razprave o zmanjšanju tveganj in transparentnosti do Rusije.

 

Velik del srečanja je bil namenjen tudi sodelovanju z Evropsko unijo (EU), predvsem glede nadaljnjega sodelovanja in glede pobud o večji odgovornosti Evrope za lastno varnost. Ministri so se strinjali, da pomorske aktivnosti predstavljajo konkreten primer praktičnega sodelovanja med obema organizacijama in da mora Evropa prevzeti večji del odgovornosti za svojo varnost, vendar morajo biti vsi njeni napori komplementarni z NATO.

 

V zvezi z Irakom pa so ministri potrdili politične usmeritve na podlagi katerih bo NATO pričel z izvajanji usposabljanj s področja proti-minskih eksplozivnih sredstev, reformo varnostnega sektorja in civilno-vojaškim načrtovanjem. Na ta način bo tudi NATO prispeval k delu Globalne koalicije proti DAESH-u in ostalih mednarodnih naporov.