Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
12.02.2016  

Ministrica Katič na zasedanju obrambnih ministrov zveze Nato

Bruselj, 11. februar 2016 - Na sedežu Nata je 10-11. februarja potekalo zasedanje obrambnih ministrov. Razprava je bila osredotočena na pregled napredka pri izvajanju ukrepov krepitve kolektivne obrambe ter pripravo ukrepov za dolgoročnejšo prilagoditev obrambne drže zavezništva, ki jo bodo začrtali predsedniki držav članic na julijskem Vrhu v Varšavi.

Ministri so ugotovili, da implementacija Akcijskega načrta pripravljenosti dobro poteka. Razširjene Natove odzivne sile (NRF) in njihovo jedro – sile v zelo visoki stopnji pripravljenosti (VJTF) so že polno operativni. Večina poveljstev za integracijo sil na vzhodu (NFIU) bo kmalu v celoti vzpostavljenih. V naslednjih mesecih bodo pripravljeni strateški načrti za obrambo najbolj izpostavljenih zaveznic, podrobnejši okvir za odzivanje na grožnje z juga, pripravljen bo pregled infrastrukture za potrebe vnaprejšnjega nameščanja sil in podobno. Zaveznice že izvajamo zahteven program vojaških vaj, implementiramo pospešen proces kriznega odločanja, tudi za primere soočanja s hibridnim vojskovanjem, krepimo širšo odpornost naše družbene infrastrukture ter izboljšujemo koordinacijo s partnerji in partnerskimi organizacijami.

Vsi ti kratko- do srednjeročni prijemi prejšnjega Vrha se bodo v Varšavi nadgradili s še bolj celovitimi ukrepi dolgoročnega prilagajanja oz. odvračanja. Ministri so v tem pogledu obravnavali splošna načela sodobnega odvračanja in se strinjali, da morajo ta zahtevati kredibilne zmogljivosti, strateški dialog z Rusijo ter fleksibilnost in geografsko uravnoteženost odvračalnih ukrepov.

Slovenska obrambna ministrica Andreja Katič je posebej izpostavila potrebo po izboljšavi situacijskega zavedanja in izmenjavi obveščevalnih informacij, krepitvi strateških komunikacij z javnostmi, predvsem pa krepitvi infrastrukturne odpornosti članic, še posebej na kibernetskem področju. Pozdravila je ameriško odločitev za 4x povečanje sredstev v pobudi varnostnih zagotovil Evropi (ERI). 

V kontekstu odvračanja pomemben mejnik predstavlja tudi uradna razglasitev začetne operativne zmogljivosti JISR (Natove združene obveščevalne, nadzorne in izvidniške zmogljivosti). Le-te povezujejo nacionalne in zavezniške nadzorne sisteme ter tako omogočajo koordinirano izmenjavo informacij, boljše situacijsko zavedanje in informirano odločanje. 

Razpravo drugega dne je zaznamoval predlog Nemčije, Grčije in Turčije za uporabo Natovih pomorskih in nadzornih zmogljivosti pri preprečevanju ilegalnih migracij preko Egejskega morja. Vlogo Natovih sil bo treba operativno še razdelati, a v osnovi bi šlo predvsem za okrepljen nadzor območja, prekinjanje tihotapskih poti in v primeru odkritja nelegalnih prehodov oz. reševanja migrantov, vračanje prebežnikov v begunske centre v Turčijo.  

Ministrica Katič je pobudo toplo pozdravila, saj si Slovenija že ves čas prizadeva begunsko-migracijsko problematiko naslavljati pri njihovemu izvoru. V tem duhu se je Slovenija vključila že v EU operacijo Sophia ter s konkretnim prispevkom v okviru koalicije za boj proti Daesh/ISIL, ob pripravi operativnih okvirjev Natove vloge pa bo proučila tudi možnosti lastnih prispevkov. 

Del dopoldanske seje je bil namenjen še pregledu uresničevanja zaveze o obrambnih investicijah, ki že daje rezultate. V letu 2015 je 16 zaveznic že dvignilo realno vrednost obrambnih izdatkov, 23 pa jih je povečalo delež za novo opremo. Vidnejše povečanje izdatkov mnogih zaveznic se glede na njihove napovedi kaže za obdobje od letošnjega leta naprej.  

Slovenija je sicer nominalni padec obrambnih izdatkov uspela zaustaviti, a odstotek BDP namenjen obrambi se še niža. Njegov postopen dvig je po sedaj sprejetih proračunskih projekcijah predviden šele za leta od 2018 naprej. 

Srečanje se je zaključilo v formatu Komisije NATO – Gruzija, kjer je bila obravnavana implementacija paketa okrepljenega sodelovanja. Ministrica Katič se je z gruzinsko obrambno ministrico sestala tudi bilateralno, ocenili sta priložnosti dvostranskega sodelovanja ter možne aktivnosti v sklopu Natovega partnerstva.

Ob robu ministeriala je bil organiziran sestanek globalne koalicije za boj proti Daesh/ISIL, ki jo je aktivno podprla tudi Slovenija. Na sever Iraka bo napotila do 15 vojaških inštruktorjev, v podporo programom izobraževanja in usposabljanja oboroženih sil iraškega Kurdistana. Prav tako je bila za te sile pripravljena donacija oborožitve (okrog 1.200 avtomatskih pušk s strelivom).