Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
26.02.2016  

Pomočnik generalnega sekretarja Nata za nove varnostne izzive v Sloveniji o kibernetski varnosti

Ljubljana, 25 februar 2016 - Pomočnik generalnega sekretarja Nata za nove varnostne izzive Sorin Ducaru je 25. februarja 2016 obiskal Slovenijo.

 

Na celodnevnem obisku, ki je bil posvečen kibernetski varnosti, se je sestal s številnimi relevantnimi nacionalnimi predstavniki. 

 

Ministrstvo za obrambo je gostilo delovni zajtrk, ki so se ga udeležili predstavniki Vlade Republike Slovenije in visoki predstavniki ministrstev ter Urada predsednika republike, in delovni srečanji nacionalnih strokovnjakov za kibernetsko varnost z različnih delovnih področij.

 

Ključna sporočila pomočnika generalnega sekretarja Ducaruja so bila, da je zavezništvo danes soočeno z najbolj dinamičnim razvojem groženj, ki lahko privedejo do kibernetskega napada z izjemnimi posledicami, ki so primerljive s posledicami konvencionalnega napada. Nobena zaveznica ni imuna pred kibernetskmi napadi, vse so na prvi obrambni črti in vse morajo poskrbeti za varnost in obrambo lastnih komunikacijsko informacijskih sistemov in omrežij. Nato pa je skladno z obstoječo politiko kibernetske obrambe pripravljen nuditi pomoč zaveznicam. Kibernetska obramba je postala del kolektivne obrambe.

 

Kibernetske grožnje naraščajo po številu in v njihovi kompleksnosti. Kibernetski napadi na Nato, zaveznice in partnerske države se vrstijo dan za dnem, in sicer predvsem s strani državnih akterjev, vendar tudi zmogljivosti nekaterih ne-državnih akterjev niso zanemarljive. Precejšnjo skrb zbuja povezava med kibernetskimi napadi in terorizmom. 

 

Slovenija je pokazala, da se zaveda spremenjenega varnostnega okolja in da je pripravljena storiti korak naprej pri zagotavljanju kibernetske varnosti s tem ko je Vlada v času Ducarujevega obiska sprejela Strategijo kibernetske varnosti. Z njeno implementacijo se bo izboljšala koordinacija nacionalnih naporov in zagotovil bolj sistematičen in celosten pristop k zagotavljanju kibernetske varnosti. Pri tem je ključnega pomena krepitev medresorskega sodelovanja, sodelovanja z industrijo in akademsko sfero ter s partnerji, vključno z mednarodnimi organizacijami kot sta EU in Nato.

 

Prihodnji tedni in meseci bodo ključnega pomena z vidika krepitve zmogljivosti kibernetske varnosti in zagotavljanja ustreznih virov.  V tej luči je sodelovanje z Natom ključnega pomena. Po besedah pomočnika generalnega sekretarja nudi Zavezništvo številne priložnosti za izmenjavo informacij, razvoj zmogljivosti, usposabljanja in vaje ter sodelovanje s partnerji in tudi s privatnim sektorjem.

 

Na vrhunskem zasedanju predsednikov držav in vlad Nata, ki bo potekalo julija v Varšavi bo ravno kibernetska obramba visoko na dnevnem redu. Od zaveznic se pričakuje, da bodo okrepile napore na tem področju in s tem aktivno prispevale k Evro-Atlantski varnosti, stabilnosti in blaginji.

 

Pomočnik generalnega sekretarja Nata se je v popoldanskem času sestal tudi s predstavniki Državnega zbora in s predstavniki industrije in SI-CERT na Arnesu.

 

Sorin Ducaru bo ponovno obiskal Slovenijo maja 2016, ko bo potekala redna letna konferenca za neproliferacijo orožij za množično uničevanje.