Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
09.10.2015  

Jesensko zasedanje obrambnih ministrov

V četrtek 8. oktobra je na sedežu Nata potekalo jesensko zasedanje obrambnih ministrov, kjer je Slovenijo zastopal državni sekretar Ministrstva za obrambo RS mag. Miloš Bizjak.

 

Razprava ministrov je bila osredotočena na uresničevanje ukrepov za večjo pripravljenost zavezništva (Readiness Action Plan – RAP), sprejetih na lanskem Vrhu v Walesu, ter pripravo nadaljnjih dolgoročnejših prilagoditev zavezniške drže spreminjajočemu se varnostnemu okolju, o katerih se bo odločalo na naslednjem srečanju vodij držav članic, julija 2016 v Varšavi. Sprejeta je bila odločitev o vzpostavitvi dodatnih enot za integracijo sil (NATO Force Integration Units – NFIU) na Slovaškem in Madžarskem, celovita poveljniška struktura okrepljenih Natovih odzivnih sil (NATO Response Force – NRF) in opravljen pregled napredka za prilagajanje zavezništva na varnostne izzive, ki prihajajo z juga.

 

Državni sekretar Bizjak je izpostavil potrebo po uravnoteženi implementaciji prilagoditvenih ukrepov, ki morajo poleg vzhodne, ustrezno naslavljati tudi južno smer groženj, preko Bližnjega vzhoda, Mediterana in Balkana. Pri vseh teh naporih pa ne gre mimo dopolnjevanja z okrepljenimi mehanizmi koordinacije s partnerskimi državami in večje pozornosti politiki odprtih vrat za potencialne nove članice. V duhu solidarnosti in izzivov obrambnih proračunov je pozval k razmisleku o iskanju še bolj inovativnih pristopov medsebojne pomoči in sodelovanja zaveznic pri izgradnji obrambnih zmogljivosti oz. obrambnih investicijah.

 

Večje pozornosti so bile deležne tudi aktualne varnostne razmere v Afganistanu, kjer je bila ugotovljena potreba po prilagodljivosti nadaljnjega izvajanja operacije Odločna podpora, ter evolucija spopadov v Siriji. Izražena je bila zaskrbljenost nad neusklajenimi oboroženimi akcijami Rusije na območju Bližnjega vzhoda ter njenimi nevarnimi kršitvami zavezniškega zračnega prostora. Rusija je bila pozvana k bolj konstruktivni in kooperativni vlogi v boju proti ISIL.

 

Tekom zasedanja so ministri pregledali še status zavezniške jedrske politike ter se v okviru formata NATO – Gruzija seznanili z izvajanjem celovitega paketa pomoči Gruziji na varnostno-obrambnem področju.