Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
10.10.2012  

Zasedanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju

Bruselj, 9. in 10. oktober 2012 - Minister za obrambo Aleš Hojs se je udeležil zasedanja ministrov za obrambo na sedežu Nata v Bruslju, na katerem so govorili o obrambni transformaciji in zmogljivostih, jedrskem načrtovanju, operacijah KFOR in ISAF ter varnosti in varčevanju.

Tema prvega delovnega zasedanja je bila implementacija obrambnega paketa iz Chicaga. Ministri so pregledali napredek, ki je bil dosežen pri razvoju zmogljivosti od zadnjega vrha zavezništva, seznanili so se s poročilom o vhodnih in izhodnih kazalnikih ter potrdili predloge, kako okrepiti Natov proces obrambnega planiranja (NDPP), da bo bolj učinkovit in prepoznaven.


Uradni portret ministrov za obrambo na Natovem zasedanju v Bruslju (FOTO: NATO).

Delovna večerja, ki jo je gostil belgijski obrambni minister de Crem, je bila namenjena razpravi o zagotavljanju varnosti v času gospodarske in finančne krize. Generalni sekretar Nata Rasmussen je izpostavil ključne ugotovitve in trende iz analize vhodnih in izhodnih indikatorjev ter opozoril na posledice krčenja obrambnih izdatkov na razvoj zmogljivosti in uresničevanje zastavljenih ciljev Zavezništva.

Zasedanja na drugi delovni dan so bila namenjena razpravam o operacijah Nata.  Na seji v formatu držav, ki prispevajo v operacijo KFOR na Kosovu, so se ministri seznanili z izvajanjem operacije KFOR in izzivi v prihodnosti. Zasedanje obrambnih ministrov se je zaključilo s sejo v sestavi ISAF, kjer so se ministri Nata in držav, sodelujočih v operaciji ISAF, seznanili s poročilom poveljnika operacije o stanju v Afganistanu ter z napredkom pri poteku prenosa odgovornosti za varnost na Afganistanske varnostne sile. V nadaljevanju pa so se seznanili še z začetnimi usmeritvami Severno-atlantskega sveta o načrtovanju usposabljanja ter podpornih in svetovalnih aktivnosti Nata v Afganistanu po letu 2014.

Minister Hojs je v svojih nastopih izpostavil zavezanost k izvajanju nalog Nata in poudaril pomembnost sodelovanja z EU in drugimi partnerji, posebej v času, ko se države srečujejo s krčenjem obrambnih proračunov in iščejo nove načine za zagotavljanje skupne varnosti, jedro katerih še naprej ostaja solidarnost.


Veleposlanik Benedejčič in minister Hojs (FOTO: NATO).

Ministrom je poročal tudi o svojem nedavnem obisku na Kosovu in izpostavil pomembnost evro-atlantske integracije celotne regije Zahodnega Balkana. Povedal je, da bo Slovenija nadaljevala s svojim prispevkom v operaciji, nedavna napotitev namestnika poveljnika KFOR pa potrjuje ugled, ki ga Slovenska vojska uživa v zavezništvu.

V zvezi s sodelovanjem v operaciji ISAF v Afganistanu bo Slovenija sledila dogovorjeni časovnici po načelu skupaj noter, skupaj ven. Zato bo do konca leta 2014 postopoma zmanjševala število pripadnikov Slovenske vojske v operaciji in se osredotočala na civilne vidike sodelovanja. V naslednjem obdobju treh let pa bo za ta namen letno prispevala pol milijona ameriških dolarjev.